Home / Korem 052 Wijayakrama / KASREM BERI ARAHAN KEPADA ANGGOTA MAKOREM 052/WIJAYAKRAMA

KASREM BERI ARAHAN KEPADA ANGGOTA MAKOREM 052/WIJAYAKRAMA