Home / Korem 052 Wijayakrama / Dirgahayu Korps Marinir “Jalesu Bhumyamca Jayamahe”

Dirgahayu Korps Marinir “Jalesu Bhumyamca Jayamahe”