Home / Korem 052 Wijayakrama / Dirgahayu Korps Kavaleri TNI AD “TRI DAYA CAKTI” Jaya Dimasa Perang, Berguna Dimasa Damai

Dirgahayu Korps Kavaleri TNI AD “TRI DAYA CAKTI” Jaya Dimasa Perang, Berguna Dimasa Damai